Marketing Mastery Blueprint: Vytváření strategií úspěchu online.

EmergeEd

Podmínky provozu webu

Používání stránek Vás zavazuje k následujícím podmínkám používání. Vaše používání stránek bude řízeno těmito Podmínkami.

Tyto Podmínky představují celou dohodu mezi Vámi a Námi a řídí Vaše používání stránek, předcházejí jakýmkoliv předchozím dohodám mezi Vámi a Námi.

Souhlasíte s tím, že žádné společné podnikání, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztahy neexistují mezi Vámi a Námi v důsledku Vašeho používání stránek a tedy i přijetím těchto Podmínek.

Můžeme shromažďovat informace o tom, jaké stránky navštěvujete, a o informace, které nám dobrovolně poskytnete, jako jsou Vaše kontaktní údaje a/nebo jakékoli registrace na stránkách. Tyto informace můžeme použít k internímu přezkoumání a ke zlepšení obsahu stránky. Kde získáváme informace od Vás prostřednictvím Vašeho přístupu a používání stránek a vy nám takové informace dobrovolně poskytnete při používání stránek, naše použití Vašich informací bude řízeno těmito Podmínkami. Před používáním stránek si, prosím, pečlivě přečtěte tyto Podmínky. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami, nesmíte používat stránky, které jsou vlastněny a provozovány Námi.

Pokud máte jakékoli komentáře, návrhy nebo dotazy ohledně těchto Podmínek a/nebo stránek a/nebo Nás obecně, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Dodržování regulačních podmínek

Tyto podrobné Podmínky používání jsou aplikovatelné vždy, když se zapojujete s našimi webovými stránkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, žádáme Vás, abyste se zdrželi používání našich služeb a nezískávali přístup naše stránky.

Snížení naší odpovědnosti

Uznáváte a souhlasíte s tím, že, do maximálního možného rozsahu, veškeré riziko vznikající z Vašeho přístupu a používání našich webových stránek a obsahu zůstává na Vás. Společnost a jakákoli jiná strana zapojená do tvorby, výroby nebo dodávání webových stránek nebo obsahu nebudou odpovědné za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, ztráty dat nebo ztráty dobré pověsti, vzniklé v důsledku těchto Podmínek používání nebo používání našich webových stránek nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu, nedbalosti, odpovědnosti za výrobky nebo jiné právní teorie.

Některé právní řády nemusí povolit vyloučení nebo omezení odpovědnosti za určité typy škod, takže výše uvedená omezení se na Vás nemusí vztahovat v rozsahu, který je zákonně zakázán. V takových případech bude naše odpovědnost omezena nejvíce, jak je to povoleno příslušným právem.

Pokud nejste spokojeni s jakoukoli částí našich webových stránek nebo těmito Podmínkami používání, Vaše jediná a výhradní oprava spočívá v tom, že přestanete používat naše webové stránky.

Dodatečné podrobnosti

Zůstáváme oddáni dodržování těchto politik a směrnic, abychom zajistili důvěru a důvěru našich uživatelů. Dodržováním těchto zásad si klade za cíl podporovat pozitivní a bezpečný online zážitek pro každého.

Zakázané použití

Naše webové stránky by neměly být narušovány nebo poškozovány, a naši zaměstnanci by neměli být obtěžováni, ani by neměly být zasílány nevyžádané e-maily (spam).

Kontrola autorských práv a povolení

 • Autorská práva a práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na našich webových stránkách, jako jsou texty, obrázky a loga, patří výhradně naší společnosti nebo jejím určeným licenciantům.
 • Obchodní značky zobrazené na našich webových stránkách jsou buď registrované nebo neregistrované značky naší společnosti nebo třetích stran a nesmějí být použity bez výslovného písemného souhlasu vlastníka obchodní známky.

Webové odkazy a internetové navigace

Tato webová stránka poskytuje odkazy na různé externí webové stránky spravované třetími stranami. Tyto odkazy jsou určeny výhradně pro Vaše informační účely a neměly by být chápány jako doporučení obsahu nebo poskytovaných služeb. Nejsme odpovědní za žádné škody nebo ztráty způsobené Vaším používáním těchto webových stránek třetích stran, a doporučujeme Vám přečíst si jejich podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů před zapojením se na takové stránky.

Regulace a jurisdikční pravomoc

Tato webová stránka a veškeré spory vznikající z jejího používání jsou řízeny právy platnými v naší jurisdikci. Soudy nacházející se v naší jurisdikci budou mít výhradní pravomoc rozhodovat o jakémkoli sporu vznikajícím v souvislosti s používáním této webové stránky.

Převod finančních prostředků

Pokud nejste registrováni prostřednictvím dárkové karty, předplatné budou pokračovat a automaticky se obnoví na měsíční nebo roční základě, dokud nebudou zrušeny nebo účet nebude pozastaven nebo zrušen v souladu s těmito Podmínkami. Při každé obnově bude platební metoda uložena na účet a bude účtována poplatek za předplatné a jakékoli příslušné daně v příslušný kalendářní den. Uživatelé souhlasí s aktualizací platebních informací, když je to nutné. Čas fakturace může být změněn, zejména pokud selže platební metoda vypořádat.

Pokud se nacházíte v regionu, kde se uplatňuje spotřební daň, společnost bude vybírat daň a odvádět ji příslušným úřadům. V závislosti na místě se daně mohou zahrnovat v zobrazené ceně nebo se přidávat při pokladně.

Platby za všechny poplatky jsou zpracovávány prostřednictvím bezpečných platebních procesorů třetích stran, přijímajících různé metody podrobně popsané na platební obrazovce. Informace poskytnuté platebním procesorům nejsou ukládány společností a podléhají jejich zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám. Procesory třetích stran mohou účtovat poplatky za zpracování, za které společnost nenese žádnou odpovědnost.

Registrace prostřednictvím dárkové karty nebo stipendia nevyžaduje poskytnutí platební metody. Takové předplatné se automaticky ukončí po skončení období. Pokračování za tímto obdobím si uživatelé musí vybrat automaticky se obnovující předplatné a poskytnout platební informace.

Společnost si vyhrazuje právo představit nové produkty nebo služby nebo upravit stávající. Za nové produkty nebo služby mohou být účtovány další poplatky.

Změny podmínek předplatného, včetně cenových podmínek, mohou nastat čas od času, účinných na začátku následujícího fakturačního období. Uživatelé obdrží předchozí oznámení o těchto změnách, s výjimkou změn v aplikovatelných daních. Pro odmítnutí změny ceny nebo změny plánu předplatného mohou uživatelé zrušit předtím, než změna vstoupí v platnost.

Úpravy cen mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou náklady na získání obsahu, tržní podmínky nebo změny sazeb daní.

Uživatelé mohou být pozváni k účasti na dalších programech, jako je program doporučení klienta, podléhající programovým podmínkám, pokud jsou použitelné.

 • Umístěním objednávky za placené služby mají uživatelé možnost zkontrolovat objednávku před nákupem. Potvrzovací e-mail oznamuje vznik smlouvy mezi uživatelem a společností o příslušné placené službě.
 • Uživatelé souhlasí s platbou stanovených poplatků za placené služby, spolu s DPH a dalšími souvisejícími poplatky, kreditní kartou nebo jinými přijatelnými platebními metodami. Poplatky za placené služby se mohou periodicky měnit, s oznámením o cenových úpravách na webových stránkách společnosti.
 • Bezpeční poskytovatelé platebních služeb jsou využíváni k ochraně plateb.
 • Předplatné placených služeb na základě předplatného nabízejí různé období předplatného pro výběr uživatele, s platbou předem.
 • U automaticky obnovujících se předplatných placených služeb bude kreditní karta uživatele účtována na konci každého období předplatného, pokud není zrušena.
 • Mohou být zavedeny akce a volné nabídky, podléhající dodatečným podmínkám nebo omezením, a nejsou přenosné mezi uživateli.
 • Uživatelé by měli mít na paměti, že předem uhrazené platby nebudou vráceny, pokud není v těchto podmínkách placených služeb nebo dohodnuto s společností výslovně stanoveno jinak.
 • Uživatelé mají právo zrušit nákup a požadovat vrácení peněz v prvních 14 pracovních dnech po počátečním nákupu, přičemž je vyžadována platba za využité služby, pokud k zrušení dojde po použití služby.

Společnost si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit přístup k placeným službám, pokud:

 • uživatel poruší tyto podmínky placených služeb nebo se k nim nekonzistentně chová; nebo
 • společnost pozastaví nebo zruší účet uživatele nebo používání služby z jakéhokoli důvodu.

Pokyny pro zrušení

Oceňujeme Vaši spokojenost s našimi produkty a službami. Pokud do 14 dnů od Vašeho nákupu zjistíte, že produkt nevyhovuje Vašim očekáváním, máte právo požádat o vrácení peněz. Je však důležité si uvědomit, že rozhodnutí o vrácení peněz jsou přijímána naším uvážením a mohou být ovlivněna faktory, jako jsou schopnosti zpracování plateb, platforma použitá k nákupu (webová stránka nebo mobilní aplikace) a právní poplatky a daně. Žádosti o vrácení peněz podané po 14denní lhůtě nebudou přijaty.

Je důležité poznamenat, že si vyhrazujeme právo podniknout opatření, včetně pozastavení Vašeho účtu a omezení budoucího používání našich služeb, pokud máme podezření z zneužití naší politiky vrácení peněz.

Postupy ukončení používání

V případě porušení našich obchodních podmínek máme právo pozastavit nebo ukončit Vaše používání našich služeb. Taková opatření se mohou týkat i zrušení Vašeho účtu bez možnosti obnovení. Pokud jsme se rozhodli ukončit Vaše členství, budete informováni o důvodech našeho rozhodnutí.

Návrhy a stížnosti

Pokud máte jakékoli návrhy, stížnosti nebo dotazy ohledně našich produktů a služeb, prosím, neváhejte nás kontaktovat. Vaše zpětná vazba je pro nás cenná a pomáhá nám zlepšovat naše služby a produkty pro vás a další naše uživatele.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli otázky nebo připomínky ohledně těchto Podmínek používání, můžete nás kontaktovat na následujících kontaktních údajích:

 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +420 123 456 789
 • Adresa: Příkladová adresa, 12345, Město, Země

Tyto Podmínky používání byly naposledy aktualizovány dne: 1. června 2024